Prodaja

Centrale

NSC Solution F1 Adresabilna centrala
 • 2 modela : F1-6 sa max. 6 kruga i F1-18 sa max. 18 kruga
 • modularna hibridna požarna centrala
 • podrzava više protokola (ESP, Apollo …)
 • Podržava istovremeno adresabilne i konvencionalne detektore
 • Proširivo od 2 do 18 petlji
 • Mogućnost montaže u rek ormare 19″
 • 3 standardna čelična kućišta
 • Mreža ARCNET
 • (Detaljnije)
NSC Solution F2 Adresabilna centrala
 • Modul za još jednu petlju 
 • Modularna, hibridna centrala
 • Podržava Hochiki ESP protokol
 • Podržava istovremeno adresabilne i konvencionalne detektore
 • Umrežavanje preko ARCNET
 • Konvencionalna kartica od 4 zone za detektore
 • (Detaljnije)
Unipos IFS 7002-1-1 Adresabilna petlja
 • 1 petlja do 125 adresnih elemenata
 • grafički LCD displej sa ekranom osetljivim na dodir
 • do 64 zone
 • 2 kontrolisana izlaza
 • 3 relejna izlaza
 • memorija do 1023 događaja
 • 1 CAN interfejs
 • 1 RS232 interfejs
Unipos IFS7002-2-2 Adresabilne petlje
 • 2 petlje do 125 adresnih elemenata po petlji (250 ukupno)
 • grafički LCD displej sa ekranom osetljivim na dodir
 • do 250 zona
 • 2 kontrolisana izlaza
 • 3 relejna izlaza
 • memorija do 1023 događaja
 • 2 CAN interfejsa
 • 1 RS232 interfejs
Unipos IFS7002-4-4 Adresabilne petlje
 • 4 petlje do 125 adresnih elemenata po petlji (500 ukupno)
 • grafički LCD displej sa ekranom osetljivim na dodir
 • do 500 zona
 • 2 kontrolisana izlaza
 • 3 relejna izlaza
 • memorija do 2046 događaja
 • 2 CAN interfejsa
 • 1 RS232 interfejs
Unipos FS 4000/4-4 zone
 • 4 požarne zone
 • 2 kontrolisana izlaza
 • 2 relejna izlaza za požar
 • 1 relejni izlaz za grešku
Unipos FS 4000/8-8 zona
 • 8 požarnih zona
 • 2 kontrolisana izlaza
 • 2 relejna izlaza za požar
 • 1 relejni izlaz za grešku
Paralelna konzola za indikaciju i kontrolu centrala IFS7002-R
 • Grafički displej osetljiv na dodir
 • Vrši prikaz svih informacija i zvučnih signala koje generiše centrala i omogućava upravljanje centralom sa udaljene lokacije

Detektori,podnožja i javljači

Konvencionalni kombinovani optičko-termički detektor FD8060 (EN54-5 EN54-7)
Konvencionalni optički detektor FD8030 (EN54-7)
Konvencionalni ručni javljač FD3050
Konvencionalni termički detektor FD8020 (EN54-5)
Adesabilni optički detektor FD7130 (EN54-7)
Podnožje konvencionalnog detektora DB8000
Adresabilni termički detektor FD7120 (EN54-5)
Adresabilni kombinovani termo-diferencijalni detektor FD7160 (EN54-5 EN54-7)
Adresabilni ručni javljač FD7150
Podnožje adresabilnog detektora DB7100

Sirene

Unipos sirena 8204
 •  Unutrašnja sirena sa bljeskalicom 90 Db 24V 50mA
PSC 0020 sirena
 •  Konvencionalna sirena bez bljeskalice 9-30V 106dB IP65
PSC 0042 sirena sa bljeskalicom
 • Konvencionalna sirena sa bljeskalicom 9-30V 106dB IP65

Dodatna oprema

OG podnožje detektora AC 8001
 • Nadgradno podnožje za serije detektora FD7100 I FD8000
RS-Lan interfejs modul
 • Interfejs modul je uređaj za uspostavljanje komunikacije protivpožarnih centrala sa računarom putem internet mreže
Adresabilni I/O modul FD7203-1 izlaz-1 ulaz
 • Adresabilni I/O modul
 • 1 ulaz, 1 izlaz
Adresabilni I/O modul FD7203-3 ulaza-6 izlaza
 • Adresabilni I/O modul
 • 3 ulaza, 6 izlaza
Paralelni indikator RI 31
Zaštitna plastika ručnih javljača za FD3050 i FD7150

Softver

Softver za monitoring adresabilnih centrala IFS7000 i FS5100 i konvencionalnih centrala FS5200